sv
Ordförklaringar:

Bidragsbeslut inom klinisk behandlingsforskning

2017-12-06

Vetenskapsrådet har tagit beslut om bidrag till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforskning. 18 ansökningar beviljades med ett totalbelopp på 228 miljoner kronor.

Utlysningen görs i två steg. I det första steget inkom totalt 95 skissansökningar, varav 39 gick vidare till nästa steg. Av de fullständiga ansökningarna beviljades 18, vilket ger en beviljandegrad på 18,9 procent.

De allra flesta beviljade ansökningarna gäller projekt med bred nationell – även några med internationell – samverkan.

Mer information om bidragsbeslutetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Källa: vr.se

Kontakt

Enheten för kliniska studier

Östra Hamngatan 26

411 09 Göteborg

 

 Telefon (växel): 031-757 41 75

E-post: kliniskastudier@vr.se

Prenumerera

Vill du prenumerera på nyheter, goda exempel eller kalenderhändelser från kliniskastudier.se?

Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sjukvårdsregioner.