sv
Ordförklaringar:

Bidragsbeslut inom klinisk behandlingsforskning

Vetenskapsrådet har tagit beslut om bidrag till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforskning. 18 ansökningar beviljades med ett totalbelopp på 228 miljoner kronor.

Utlysningen görs i två steg. I det första steget inkom totalt 95 skissansökningar, varav 39 gick vidare till nästa steg. Av de fullständiga ansökningarna beviljades 18, vilket ger en beviljandegrad på 18,9 procent.

De allra flesta beviljade ansökningarna gäller projekt med bred nationell – även några med internationell – samverkan.

Mer information om bidragsbeslutet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Källa: vr.se