sv
Ordförklaringar:

Forskningsbarometern som PowerPoint

2017-11-29

Vetenskapsrådets forskningsbarometer syftar till att ge en övergripande beskrivning av svensk forskning och utveckling i internationell jämförelse, med fokus på den senaste tioårsperioden.