sv
Ordförklaringar:

Nytt tillsynsansvar för Läkemedelsverket

Från och med den 26 november tar Läkemedelsverket över ansvaret för att granska, bedöma, utse och anmäla organ inom det medicintekniska området från Swedac.

Anmälda organ är oberoende organisationer som stödjer och övervakar tillverkare när de ska verifiera att medicintekniska produkter uppfyller EU:s regelverk.

Läkemedelsverket ska granska och bedöma både nya ansökande organ, och så småningom också göra årliga granskningar av anmälda organ. Arbetet sker delvis i samarbete med EU-kommissionen och andra medlemsstater i enligthet med kraven i de nya EU-förordningarna för medicinteknik.

Läs mer om tillsynsansvaret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Läkemedelsverkets webbplats.

Källa: lakemedelsverket.se