sv
Ordförklaringar:

Nio myndigheter samarbetar för att ta vara på patienterfarenheter

Syftet med samarbetet är att ge patienter och brukare större möjlighet att påverka prioriteringar inom framtida forskning och kunskapsstöd till vård och omsorg.

Nio myndigheter ingår i Rådet för styrning med kunskap som nu tagit fram gemensamma rekommendationer för att stärka patienters och brukares inflytande. Av rekommendationerna framgår att myndigheternas samråd med patient- och brukarorganisationerna ska samordnas och effektiviseras. Med ökad systematik kan kvaliteten i samråden höjas och arbetet ska drivas framåt med hjälp av ett myndighetsövergripande nätverk. Samarbetet kommer också att göra det lättare för både myndigheter och brukare att följa upp konkreta satsningar.

De myndigheter som ingår i Rådet för styrning med kunskap är:

  • Socialstyrelsen
  • E-hälsomyndigheten
  • Folkhälsomyndigheten
  • Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
  • Inspektionen för vård- och omsorg
  • Läkemedelsverket
  • Myndigheten för delaktighet
  • Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
  • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Läs arbetsgruppens slutrapport på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets webbplats (pdf, 1898 kB) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Källa: tlv.se