sv
Ordförklaringar:

Vad händer i utvecklingssatsningen: Samordnade studieförfrågningar

Kristy Delisle Milton är projektledare för utvecklingssatsningen Samordnade studieförfrågningar. Just nu färdigställs en kartläggning av processen för studieförfrågningar som ska presenteras i form av en förstudierapport. I intervjun nedan kan du läsa mer om projektet och vad som händer härnäst.

Ulrika Logren

Vad händer inom satsningen Samordnade studieförfrågningar?

Projektet har en ny projektledare, Kristy Delisle Milton.

Just nu pågår en intensiv fas. Den kartläggning som har gjorts under 2017 håller på att finaliseras. Kartläggningen kommer att presenteras i en förstudierapport. Utifrån de utmaningar och förslag på åtgärder som har framkommit under arbetets gång, ska förslag till en effektivare process för studieförfrågningar presenteras.

Vad händer den närmaste tiden?

Styrgruppen kommer inom kort att lägga fast inriktningen för projektet de kommande åren. Inom projektgruppen kommer arbetet att fokusera på att vidareutveckla de förslag till åtgärder som har identifierats som centrala.

Hur ser tidsplanen ut framöver?

Målsättningen är att konkreta aktiviteter ska kunna genomföras under våren som påverkar hur studieförfrågningar tas emot, granskas och sprids. Det här arbetet kommer även att fortsätta under hösten 2018. Dessa åtgärder kommer löpande att följas upp för att säkerställa att de bidrar till att effektivisera processen rörande studieförfrågningar.

Läs mer om: