sv
Ordförklaringar:

Fokus på samverkan för effektivt införande av medicintekniska produkter

Torsdagen den 16 november arrangerade SBU, TLV, Sveriges kommuner och regioner (SKR), Landstingsnätverket för upphandling (LfU), Vinnova och Swedish Medtech en konferensdag med namnet ”Medicintekniska metoder i svensk vård och omsorg – vägen framåt!”

Drygt hundra deltagare från myndigheter, vård- och patientorganisationer, landsting och regioner och företag diskuterade under dagen hur nya behandlingsmetoder kan komma vård och omsorg till del på ett effektivare sätt.

Bland talarna fanns Marika Greberg, biträdande chef för Enheten för kliniska studier, som berättade om satsningen Kliniska Studier Sverge.

Läs mer om dagen på Swedish Medtech:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Källa: swedishmedtech.se