sv
Ordförklaringar:

Vad händer i utvecklingssatsningen: Samverkan kring kvalitetssystem och arbetsprocesser

Ulrika Logren har varit projektledare för utvecklingssatsningen Samverkan kring kvalitetssystem och arbetsprocesser. Nu är satsningen avslutad och i intervjun med Ulrika nedan kan du läsa mer om vad resultatet blivit och vad som händer härnäst.

Ulrika Logren

Varför har vi haft en satsning på samverkan kring kvalitetssystem och arbetsprocesser?

Fungerande kvalitetssystem med genomtänkta arbetsprocesser (SOPar) och mallar är en förutsättning för att kunna bedriva kliniska studier effektivt och med god kvalitet. Genom att sprida och dela med oss av goda exempel på dessa arbetssätt och dokument, både mellan noder och till andra samarbetspartners, kan vi bidra till förbättrad kvalitet och effektivitet i genomförandet av kliniska studier.

Målet med utvecklingssatsningen var därför att få kännedom om hur nodorganisationernas kvalitetssystem ser ut, sprida denna information samt att utifrån en behovsanalys ta fram förslag till samverkan kring processer, skrivna rutiner och mallar.

Vad blev resultatet av utvecklingssatsningen?

Baserat på kartläggningen genomfördes en behovsanalys och förslag togs fram på aktiviteter och följdprojekt som kan bidra till ökad kvalitet och effektivare arbetssätt. Förslagen gällde bland annat att:

  • inrätta lokal ”QA funktion”på samtliga noder
  • starta ett kvalitetsnätverk/QA-nätverk
  • ta fram exempel på SOPar, arbetsprocesser och mallar
  • genomföra en fördjupad analys av behov inom data management och statistik
  • arbeta vidare med gemensamma dokument och rutiner kopplat till monitorering
  • genomföra separat behovsanalys för att identifiera behov som kan förenkla för andra kliniker och externa parter

Vad händer nu?

Det har nyligen tagits beslut av Kommittén för kliniska studier att en satsning kring planering av implementering av förslagen kan starta. Representanter från noderna skall utses nu under slutet av 2017 och arbetet är planerat att utföras under 2018.

Läs mer om: