sv
Ordförklaringar:

Ledig tjänst: Chef för Enheten för kliniska studier

Nu söker Enheten för kliniska studier vid Vetenskapsrådet ny enhetschef. Tjänsten är placerad i Göteborg.

Regeringen har gett Vetenskapsrådet ett samordnande uppdrag att stödja och utveckla förutsättningarna för att bedriva kliniska studier av hög kvalitet i Sverige. Verksamheten bedrivs som ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sex sjukvårdsregioner under namnet Kliniska Studier Sverige. Vetenskapsrådets enhet för kliniska studier koordinerar samordningen.

I rollen som enhetschef ingår att:

  • ha det övergripande ansvaret för enhetens verksamhet och personal
  • ansvara för enhetens externa relationer samt kommunikation om verksamheten
  • vara beställare för de nationella utvecklingssatsningar som drivs av enheten samt följa upp de satsningar som drivs regionalt
  • bidra till och utveckla samverkan med och mellan de regionala noderna

Sista ansökningsdag är 12 november.

Läs annonsen på vr.se Länk till annan webbplats..

Om Kliniska Studier Sverige
Enheten för kliniska studier