sv
Ordförklaringar:

När den patientnära forskningen är en självklar del av verksamheten

2017-10-13

Möt Nasim Bergman Farrokhnia. Nasim är överläkare i internmedicin och forskare. I detta ”Goda exempel” berättar hon hur hon utvecklade en organisation där den patientnära forskningen var en självklar del av verksamheten

I sex år var hon chef för Sveriges största akutmottagning. Under hennes tid utvecklade hon en organisation där den patientnära forskningen var en självklar del av verksamheten. Hon införde en metod för ett kontinuerligt och systematiskt förbättringsarbete: Planera- Göra- Studera- Agera (PGSA).

Ta del av hela artikeln.

Goda exempel är artiklarna som beskriver exempel där kliniska studier integrerats i hälso- och sjukvården.

Kontakt

Enheten för kliniska studier, Vetenskapsrådet

Östra Hamngatan 26

411 09 Göteborg

 

Telefon (Vetenskapsrådet, växel): 031-757 41 75

E-post: kliniskastudier@vr.se

Prenumerera

Vill du prenumerera på nyheter, goda exempel eller kalenderhändelser från kliniskastudier.se?

Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sjukvårdsregioner.