sv
Ordförklaringar:

God forskningssed på engelska

2017-10-05

Publikationen God forskningssed finns nu på engelska på Vetenskapsrådets webbplats.

Här kan du ladda ner och läsa den omarbetade versionen av Good research practicelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Källa: vr.se