sv
Ordförklaringar:

God forskningssed på engelska

2017-10-05

Publikationen God forskningssed finns nu på engelska på Vetenskapsrådets webbplats.

Här kan du ladda ner och läsa den omarbetade versionen av Good research practicelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Källa: vr.se

Kontakt

Enheten för kliniska studier, Vetenskapsrådet

Östra Hamngatan 26

411 09 Göteborg

 

Telefon (Vetenskapsrådet, växel): 031-757 41 75

E-post: kliniskastudier@vr.se

Prenumerera

Vill du prenumerera på nyheter, goda exempel eller kalenderhändelser från kliniskastudier.se?

Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sjukvårdsregioner.