Ordförklaringar:

Ledig tjänst: Chef för Enheten för kliniska studier

2017-09-22

Till Vetenskapsrådets enhet för kliniska studier, placerad i Göteborg, söks nu en ny enhetschef.

Regeringen har gett Vetenskapsrådet ett samordnande uppdrag att stödja och utveckla förutsättningarna för att bedriva kliniska studier av hög kvalitet i Sverige. Verksamheten bedrivs som ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sex sjukvårdsregioner under namnet Kliniska Studier Sverige. Vetenskapsrådets enhet för kliniska studier koordinerar samordningen.

I rollen som enhetschef ingår att:

  • ha det övergripande ansvaret för enhetens verksamhet och personal
  • ansvara för enhetens externa relationer samt kommunikation om verksamheten
  • vara beställare för de nationella utvecklingssatsningar som drivs av enheten samt följa upp de satsningar som drivs regionalt
  • bidra till och utveckla samverkan med och mellan de regionala noderna

Läs annonsen på vr.selänk till annan webbplats.

Om Kliniska Studier Sverige
Enheten för kliniska studier

Kontakt

Enheten för kliniska studier

Östra Hamngatan 26

411 09 Göteborg

 

Telefon (växel): 031-757 41 75

E-post: kliniskastudier@vr.se

Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sjukvårdsregioner.