sv
Ordförklaringar:

Från primärvård och landsting till First-in-Human och läkemedelsprövningar

Hur fördelas ansvaret för den svenska hälso- och sjukvården? Vilken roll har Socialdepartementet och hur styrs kommunernas verksamhet?

Nu finns samlad information om det svenska sjukvårdssystemet inklusive administrativa nivåer, vårdkedjan, intäkter, kostnader och högkostnadsskydd på kliniskastudier.se.

Det svenska sjukvårdsystemet

Vi presenterar också information om vilka enheter i Sverige som har tillstånd att utföra fas 1-studier med läkemedel samt vad som ingår i Läkemedelsverkets inspektioner av enheterna.

Fas 1-enheter