sv
Ordförklaringar:

Vad händer i projektet: Nationell webbplats för kliniska studier

Nya kliniskastudier.se lanserades tidigt i våras och nu arbetar projektgruppen med att ta fram ännu mer nytt innehåll och fler funktioner för att nå de mål och effekter som finns för webbplatsen. Anna Sandberg Franzén och Sara Aspengren är projektledare på Enheten för kliniska studier och i intervjun nedan kan du läsa mer om utvecklingssatsningen och vad som händer härnäst.

Sara Aspengren, projektledare

Sara Aspengren

Varför har vi en utvecklingssatsning kring en nationell webbplats för kliniska studier?

Som en del av uppdraget att nationellt samordna kliniska studier i Sverige identifierades behovet av att lansera en webbplats. Webbplatsens primära intressenter återfinns bland forskare, verksamhetschefer, industri, media, regionala nodföreståndare, patientföreningar och beslutsfattare.

Kliniskastudier.se kommer successivt byggas ut till att bli en samlad informationskälla om kliniska studier i Sverige. Webbplatsen ska innehålla information som underlättar genomförandet av kliniska studier, inspirera till nya studier och informera om Sverige som konkurrenskraftigt forskningsland för kliniska studier.

Anna Sandberg Franzén, webbredaktör och projektledare

Anna Sandberg Franzén

Vad har hänt sedan webbplatsen lanserades?

Nya kliniskastudier.se lanserades den 29 mars i år. Därefter bytte utvecklingssatsningen projektledare, och nu är det vi, Anna Sandberg Franzén och Sara Aspengren på Enheten för kliniska studier, som är ansvariga.

Sedan lansering har drygt 8200 personer besökt webbplatsen och detta har genererat mer är 38 000 sidvisningar. För att säkerställa att innehållet på webbplatsen är målgruppsanpassat har en enkät skickats ut till en bred referensgrupp. Svaren tas om hand och sammanställas under hösten.

I slutet av våren togs ny design för vissa funktioner på startsidan och det redaktionella innehållet fram. Teknisk funktionalitet håller på att utvecklas och kommer att implementeras framöver.

Vad händer i projektet den närmsta tiden?

I kommande uppdatering presenteras ”Det svenska sjukvårdssystemet” samt ett antal goda exempel på webbplatsen. Dessutom ska innehåll från webbplatsen översättas till engelska och implementeras under hösten.

Hjälp oss att göra kliniskastudier.se bättre Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Dina svar hjälper oss att vidareutveckla webbplatsen och säkerställa att innehållet är målgruppsanpassat och av hög kvalitet. Enkäten tar cirka fem minuter att besvara.

Läs mer om: