sv
Ordförklaringar:

Ny version av God forskningssed

Publikationen God forskningssed från 2011 finns nu i en ny delvis omarbetad version. Omarbetningen rör bland annat förändringar i lagstiftningen.

Vetenskapsrådets publikation God forskningssed vänder sig framförallt till forskare och syftar till att underlätta för dem att fatta genomtänkta forsknings. och forskaretiska beslut. I publikationen diskuteras lagstiftning och etiska krav och rekommendationer som är aktuella när man arbetar med forskning.

Läs God forskningssed Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Vetenskapsrådets webbplats.

Källa: vr.se