sv
Ordförklaringar:

Ny version av God forskningssed

2017-08-30

Publikationen God forskningssed från 2011 finns nu i en ny delvis omarbetad version. Omarbetningen rör bland annat förändringar i lagstiftningen.

Vetenskapsrådets publikation God forskningssed vänder sig framförallt till forskare och syftar till att underlätta för dem att fatta genomtänkta forsknings. och forskaretiska beslut. I publikationen diskuteras lagstiftning och etiska krav och rekommendationer som är aktuella när man arbetar med forskning.

Läs God forskningssedlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Vetenskapsrådets webbplats.

Källa: vr.se

Kontakt

Enheten för kliniska studier, Vetenskapsrådet

Östra Hamngatan 26

411 09 Göteborg

 

Telefon (Vetenskapsrådet, växel): 031-757 41 75

E-post: kliniskastudier@vr.se

Prenumerera

Vill du prenumerera på nyheter, goda exempel eller kalenderhändelser från kliniskastudier.se?

Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sjukvårdsregioner.