sv
Ordförklaringar:

Patienter vill delta i kliniska studier

Det forskas för lite i den svenska hälso- och sjukvården - det var budskapet när Novo nordisk, Nationella diabetesteamet, Diabetesförbundets ungdomssektion och Riksförbundet hälsa oberoende av storlek anordnade seminarium i Almedalen.

Fredrik Lönndahl, ordförande i Diabetesförbundet, sa att många av hans medlemmar vill delta i forskningsstudier och att patienter borde involveras mer, men att de ofta möter en stressad vård som har nog med att hantera besöken. En lösning skulle kunna vara att ställa en obligatorisk fråga till alla patienter om de vill delta i klinisk forskning och att svaren kan registreras i sökbara kvalitetsregister.

Håkan Billig, ordförande i Kommittén för kliniska studier vid Vetenskapsrådet, berättade att forskning i sig ökar vårdkvaliteten och att mortaliteten minskar på kliniker som bedriver forskning även om forskningen rör något annat än det som mortaliteten minskar i.

Läs hela referatet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. från seminariet på Läkartidningens webbplats.

Kalla: lakartidningen.se

Relaterad information

Under vårt Almedalsseminarium diskuterades patientengagemang under ämnet: Fler kliniska studier på patientens villkor ‒ en mångfasetterad utmaning.

Läs mer vårt rapport om seminariet