sv
Ordförklaringar:

Storsatsning på biologiska läkemedel

Med syftet att göra Sverige världsledande inom biologiska läkemedel satsar Vetenskapsrådet och Vinnova drygt 100 miljoner kronor på uppbyggnad av centrum för att skapa starka forsknings- och utvecklingsmiljöer.

I centrumen ska flera av Sveriges största läkemedelsföretag och mindre företag arbeta tillsammans med universitet, högskolor och aktörer inom hälso- och sjukvården, vilket på sikt ökar förutsättningarna för exportframgångar, tillväxt och nya jobb.

Satsningen är en del i regeringens strategiska samverkansprogram inom life science och ingår i ett åttaårigt forskningsprogram för biologiska läkemedel på totalt 320 miljoner kronor.

Källa: Vinnova.se