sv
Ordförklaringar:

Forskningsbarometern 2017

Svensk forskning står sig väl i internationell jämförelse sett till finansiella och personella resurser. Även de vetenskapliga resultaten av svensk forskning är jämförelsevis goda.

Forskningsbarometern från Vetenskapsrådet syftar till att ge en övergripande beskrivning av svensk forskning och utveckling i internationell jämförelse. Den bygger på data från flera olika källor och ger en överblick av svensk forskning, med fokus på den senaste tioårsperioden.

I Forskningsbarometern på webben Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan man själv filtrera på till exempel lärosäte eller forskningsområde och visualisera statistiken samt ladda ner rapporten i pdf-format.

Det finns även en filmserie som sammanfattar innehållet i Forskningsbarometern. Den första filmen tar upp finansiering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Källa: vr.se