sv
Ordförklaringar:

Ny EU-gemensam lag för kliniska studier skjuts fram till 2019

2017-06-27

EMA meddelar att tidpunkten då Prövningsförordningen (förordning (EU) nr 536/2014) börjar gälla skjuts fram från oktober 2018 till 2019. Beslutet fattades av EMAs styrelsemöte den 15 juni.

Anledningen till den framskjutna tidplanen är försenad leverans från IT-leverantör som utvecklar den Portal/databas som utgör själva navet i framtida hantering av läkemedelsprövningar. Exakt tidpunkt då förordningen börjar gälla fastställs av EMAs styrelsemöte i oktober 2017.

För mer information kring beslutetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Källa: lakemedelsverket.se

Kontakt

Enheten för kliniska studier, Vetenskapsrådet

Östra Hamngatan 26

411 09 Göteborg

 

Telefon (Vetenskapsrådet, växel): 031-757 41 75

E-post: kliniskastudier@vr.se

Prenumerera

Vill du prenumerera på nyheter, goda exempel eller kalenderhändelser från kliniskastudier.se?

Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sjukvårdsregioner.