sv
Ordförklaringar:

Årsrapport för biverkningar från Läkemedelsverket

Under 2016 tog Läkemedelsverket emot knappt 8 500 biverkningsrapporter för humanläkemedel. 75 procent av rapporterna kom från den svenska hälso- och sjukvården och resten från patienter och konsumenter.

Sedan Sverige införde ett spontanrapporteringsprogram för biverkningar 1965 är trenden att antalet rapporter ökar, och den svenska biverkningsdatabasen innehåller nu över 165 000 rapporter. Biverkninsgrapportering fyller en viktig funktion i säkerhetsarbetet med godkända läkemdel och eftersom underrapporteringsgraden är stor vill Läkemedelsverket gärna se ännu fler rapporter av god kvalitet.

Källa: lakemedelsverket.se