sv
Ordförklaringar:

Nya rekommendationer för behandling av långvarig smärta

Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation för långvarig smärta innehåller en del för behandling av barn och en del för behandling av vuxna.

Behandlingsrekommendationen har utarbetats efter ett expertmöte om läkemedelsbehandling av långvarig smärta som arrangerades av Läkemedelsverket hösten 2016 och fokuserar på läkemedel och deras plats som en del av en behandlingsstrategi vid långvarig smärta.

I rekommendationen beskrivs en övergripande strategi för läkemedelsbehandling av långvarig smärta hos barn och ungdomar och vuxna, samt läkemedelsbehandling vid några utvalda smärttillstånd.

Källa: lakemedelsverket.se

Läs hela behandlingsrekommendationen på Läkemedelsverkets webbplats.