sv
Ordförklaringar:

Den negativa trenden är bruten

Forska!Sveriges lägesrapport 2017 för Sveriges satsningar på medicinsk forskning visar att de totala investeringarna i forskning och utveckling (FoU) i Sverige har stabiliserats, precis som antalet ansökningar om kliniska behandlingsstudier till Läkemedelsverket.

Huvudorsaken till att den nedåtgående trenden i svensk forskning och utveckling som hållit i sig sedan millennieskiftet har bromsats upp är att företagens investeringar inte längre minskar.

2001 låg företagens investeringar i FoU på över 3 procent av BNP och minskade därefter kontinuerligt. Forska!Sveriges nya lägesrapport visar att investeringarna nu verkar ha planat ut på 2,3 procent istället för att minska. Även Läkemedelsföretagens utgifter för forskning och utveckling tycks ha stabiliserats under senare år, liksom antalet ansökningar om kliniska behandlingsstudier till Läkemedelsverket.

Källa: forskasverige.se