sv
Ordförklaringar:

Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål

Den nya dataskyddsförordningen ska tillämpas från och med den 25 maj 2018. I ett delbetänkande redovisas en analys av vilken reglering av personuppgiftsbehandling för forskningsändamål som är möjlig.

I delbetänkandet lämnas också författningsförslag avseende reglering utöver de generella bestämmelser som Dataskyddsutredningen (Ju 2016:04) föreslår i sitt betänkande (SOU 2017:39).

Läs hela delbetänkandet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på regeringens webbplats.

Källa: regeringen.se