Ordförklaringar:

Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål

2017-06-09

Den nya dataskyddsförordningen ska tillämpas från och med den 25 maj 2018. I ett delbetänkande redovisas en analys av vilken reglering av personuppgiftsbehandling för forskningsändamål som är möjlig.

I delbetänkandet lämnas också författningsförslag avseende reglering utöver de generella bestämmelser som Dataskyddsutredningen (Ju 2016:04) föreslår i sitt betänkande (SOU 2017:39).

Läs hela delbetänkandetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på regeringens webbplats.

Källa: regeringen.se

Kontakt

Enheten för kliniska studier

Östra Hamngatan 26

411 09 Göteborg

 

Telefon (växel): 031-757 41 75

E-post: kliniskastudier@vr.se

Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sjukvårdsregioner.