sv
Ordförklaringar:

Vad händer i projektet: Nationellt datainsamlingssystem

Nu undersöks möjligheter och förutsättningar för ett nationellt datainsamlingssystem (Electronic Data Capture: EDC-system). Ingrid Sandgren är projektledare på Forum Söder och i intervjun nedan kan du läsa mer om projektet och vad som händer härnäst.

Ingrid Sandgren

Varför har vi ett projekt kring datainsamling inom ramen för Kliniska Studier Sverige?

Målet är att öka kvalitén och säkerheten vid datainsamling. Visionen är att erbjuda en portfölj av professionella data management system som forskaren själv kan använda eller få tillgång till via data management tjänster som de regionala noderna inom Kliniska Studier Sverige erbjuder.

Vad har hänt sedan projektet startade?

En styrgrupp samt en arbetsgrupp med representanter från regionala noder inom Kliniska Studier Sverige, har etablerats. Projektet har identifierat sina nyckelintressenter och arbetar nu med att definiera behoven med avseende på hur det fungerar i studierna idag samt se över vad som eventuellt kan förbättras.

Vad händer i projektet den närmaste tiden?

Just nu samlar vi in information från personer med erfarenhet av kliniska studier i form av enkätfrågor (länk till enkät längre ner). Vi hoppas att få in många svar och att de med erfarenhet av kliniska studier kan hjälpa oss genom att svara på enkäten. Svaren bidrar till möjlighet för ökad kvalité, säkerhet och smidighet vid hantering av data i kliniska studier.

Vill du hjälpa oss att få ett bättre underlag att arbeta med? Vi vore tacksamma för din tid att besvara de få frågorna i enkäten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Läs mer om: