sv
Ordförklaringar:

Ökad samverkan mellan företag och sjukvård

Läkemedelsföretagen ökade sina investeringar i samverkansprojekt med svensk hälso- och sjukvård 2016. Det visar preliminära siffror från årets Disclosure Code som sammanställts av LIF, de forskande läkemedelsföretagens branschorganisation.

Disclosure Code är ett initiativ från den europeiska läkemedelsbranschen (Efpia) och med start den 31 maj rapporterar LIF:s medlemsföretag om de ersättningar som utbetalades till hälso- och sjukvården under 2016 avseende klinisk forskning och olika samverkansprojekt med vårdenheter och enskilda medarbetare inom sjukvården.

LIF har gjort en preliminär sammanställning av 2016 års utbetalningar baserad på nyckeltal som medlemsföretagen lämnat kring sina rapporter. Sammanställningen visar att företagens samlade investeringar i sjukvården ökade till närmare 900 miljoner kronor, jämfört med 800 miljoner kronor under 2015.

Det är investeringar i projekt inom forskning och utveckling som dominerar, under förra året ökade den typen av ersättningar preliminärt med omkring 15 procent, till över 700 miljoner kronor.

Källa: lif.se