sv
Ordförklaringar:

Hjälporganisationers studier offentliggörs

Nu ska hjälporganisationers kliniska studier samlas i ett gemensamt register och göras tillgängliga för allmänheten. 

Enligt Världshälsoorganisationen WHO offentliggörs aldrig resultaten av omkring hälften av alla kliniska studier, ofta på grund av att studierna inte nått önskat resultat. Orapporterade studieresultat bidrar till en ofullständig och potentiellt vilseledande bild av riskerna och fördelarna med vaccin, läkemedel och medicinsk utrustning.

WHO meddelar i ett pressmeddelande att en rad internationella hjälporganisationer beslutat att publicera alla sina kliniska studier i ett gemensamt register, en åtgärd som man hoppas kan leda till en bättre och mer rättvis bild av det faktiska forskningsläget, som till exempel de eventuella riskerna med vaccin och läkemedel.

En flertal internationella forskningsfinansiärer meddelar samtidigt att de under de kommande tolv månaderna avser att utveckla och implementera policies som innebär att alla studier de finansierar registreras i en offentlig databas, och att alla studieresultat tillgängliggörs via databasen eller vetenskapliga tidskrifter.

Källa: who.int