sv
Ordförklaringar:

Kaj Stenlöf tar sig an nya utmaningar

Kaj Stenlöf har bestämt sig för att sluta som chef för Enheten för kliniska studier vid Vetenskapsrådet eftersom han inom kort ska påbörja en tjänst på ett bolag inom Life Science-området.

Kaj Stenlöf, enhetschef

Kaj, grattis till din nya tjänst, kan du berätta mer om vad den innebär?

Efter att i många år ha arbetat med att bygga strukturer för kliniska studier har jag nu fått chansen att göra det som de flesta forskare drömmer om, det vill säga att möjliggöra att forskningen kommer till nytta för andra människor. Jag ska börja arbeta med ett nytt bolag som under innevarande år kommer att starta kliniska studier i Sverige, för utprovning av en ny behandling. Jag är bunden av ett sekretessavtal så jag kan inte säga så mycket mer i nuläget, men återkom om ett halvår så berättar jag gärna mer.

Varför väljer du att göra detta nu?

När det för några veckor sedan blev klart att jag inom kort kommer börja arbeta med en ny bolagsutveckling och starta kliniska studier blev det uppenbart att detta inte passade ihop med min roll som chef för Enheten för kliniska studier. Jag behövde göra en förändring direkt vilket innebar att jag sade upp mig.

Vad tänker du om dina två år som chef på Vetenskapsrådet?

Det har varit en oerhört spännande tid att få vara med och etablera Vetenskapsrådets nya verksamhet för att stödja och utveckla kliniska studier i Sverige. Jag har fått chans att arbeta med inspirerande och kunniga personer på enheten, i kommittén och på noderna. Det arbete som görs inom Kliniska Studier Sverige är enormt viktigt och något som jag är övertygad om kommer till nytta för många som arbetar med kliniska studier.

Vetenskapsrådet påbörjar nu rekryteringen av en ny enhetschef. Sofie Björling, avdelningschef för forskningsinfrastruktur på Vetenskapsrådet är tills vidare tillförordnad enhetschef och Marika Hellqvist Greberg biträdande enhetschef.

Kontakt: Sofie Björling, 08-546 44 009