sv
Ordförklaringar:

SBU pekar ut viktiga kunskapsluckor

Barn och ungdomar, äldre samt socialtjänst och LSS-verksamhet lyfts fram som strategiskt viktiga forskningsområden i den sammanställning av vetenskapliga kunskapsluckor SBU gjort på uppdrag av regeringen.

Inom dessa strategiska områden listas ämneskategorier där det finns ett särskilt stort antal kunskapsluckor. I rapporten pekar SBU bland annat på att det krävs en ökad samverkan mellan alla berörda parter för att prioritera i forskningsbehov och styra resurser till rätt områden.

För att stärka nyttan av praktiknära forskning föreslås ett antal aktiviteter, bland annat att öka inflytandet för de som berörs av framtida forskning, exempelvis patienter och vårdpersonal.

Rapporten "Behov av praktiknära forskning och vetenskaplig utvärdering inom viktiga områden" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns att läsa på www.sbu.se. Där kan man också söka bland de kunskapsluckor som hittills registrerats av SBU.

Källa: sbu.se

Diskutera patientengagemang med oss i Almedalen

Kliniska studier är en av förutsättningarna för utveckling av en hälso- och sjukvård med hög kvalitet. Den 5 juli arrangerar Vetenskapsrådet, inom ramen för Kliniska Studier Sverige, ett seminarium med fokus på patientengagemang. Seminariet belyser olika aspekter på hur vi kan bli bättre på att främja en forskningsdriven hälso- och sjukvård som utgår från och tar vara på patienternas behov och engagemang.