sv
Ordförklaringar:

Ny databas för biverkningsrapportering

I november 2017 lanserar den europeiska läkemedelsmyndigheten en ny version av EudraVigilance, det rapporteringssystem som myndigheter och företag använder för att samla och hantera information om läkemedelsbiverkningar.

I samband med lanseringen ändras också den elektroniska rapporteringen av biverkningar.

Rapportering av allvarliga biverkningar i samband med behandlingsstudier samt rapporter från patienter och hälso- och sjukvården till Läkemedelsverket påverkas inte av det nya systemet.

Källa: Läkemedelsverket

Läs mer om nya EudraVigilance Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på EMA:s webbplats.