sv
Ordförklaringar:

Utredning av straffskalan för brott mot etikprövningslagen

Utredningen om översyn av etikprövningen som startade i juni 2016 utvidgas och förlängs efter beslut från regeringen.

I utredningen ses regelverken för forskningsetik och gränsområdet mellan klinisk forskning och hälso- och sjukvård över och syftet är att säkra att regelverket är rättssäkert och ger ett fullgott skydd till dem som deltar i forskning eller får vård.

I ett tillägssdirektiv får nu utredaren även i uppdrag att se över bestämmelserna om straff för brott mot etikprövningslagen samt att tydliggöra Centrala etikprövningsnämndens ansvar för tillsyn över etikprövningslagen.

Ta del av regeringens pressmedelande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och tilläggsdirektivet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Källa: regeringen.se