sv
Ordförklaringar:

Utredning av straffskalan för brott mot etikprövningslagen

2017-05-17

Utredningen om översyn av etikprövningen som startade i juni 2016 utvidgas och förlängs efter beslut från regeringen.

I utredningen ses regelverken för forskningsetik och gränsområdet mellan klinisk forskning och hälso- och sjukvård över och syftet är att säkra att regelverket är rättssäkert och ger ett fullgott skydd till dem som deltar i forskning eller får vård.

I ett tillägssdirektiv får nu utredaren även i uppdrag att se över bestämmelserna om straff för brott mot etikprövningslagen samt att tydliggöra Centrala etikprövningsnämndens ansvar för tillsyn över etikprövningslagen.

Ta del av regeringens pressmedelandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och tilläggsdirektivetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Källa: regeringen.se