sv
Ordförklaringar:

Ny lagstiftning för medicinteknik

Fredagen den 26 maj träder två nya medicintekniska förordningar i kraft. Den nya lagstiftningen har förhandlats fram inom EU.

Syftet med de antagna förordningarna, en för medicintekniska produkter och en för medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik, är att fastställa ett kraftfullt och hållbart regelverk som garanterar en hög hälso- och säkerhetsnivå och stöder innovation.

Förordningen för medicintekniska produkter ska börja tillämpas tre år efter att de träder i kraft, det vill säga den 26 maj 2020, medan förordningen för medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik ska tillämpas fem år efter att den trätt i kraft, den 26 maj 2022.

Källa: lakemedelsverket.se