sv
Ordförklaringar:

Fler kliniska studier på patientens villkor - en mångfasetterad utmaning

Almedalen

Hur säkerställer vi att kliniska studier utgår från patienternas behov och villkor och är det en rättighet att som patient få delta i kliniska studier? Den 5 juli arrangerar Vetenskapsrådet, inom ramen för Kliniska Studier Sverige, ett seminarium under Almedalsveckan med fokus på patientengagemang.

Håkan Billig, ordförande i kommittén för kliniska studier på Vetenskapsrådet, varför är patientengagemang i kliniska studier en viktig fråga?

‒ Det finns många anledningar till att denna fråga behöver ökat fokus. Kliniska studier är en av förutsättningarna för utveckling av en hälso- och sjukvård med hög kvalitet. För patienter är studiemedverkan en möjlighet att få behandling i forskningens framkant samtidigt som kunskapsutvecklingen inom vården drivs framåt. Fler och fler finansiärer, liksom kommande riktlinjer inom EU kräver dessutom ökat patientengagemang. Med seminariet vill vi belysa olika aspekter på hur vi kan bli bättre på att främja en forskningsdriven hälso- och sjukvård som utgår från patienten.

I seminariet deltar:

Sara Riggare, parkinsonpatient och doktorand inom digital egenvård, Karolinska Institutet

Jonas Andersson, ordförande hälso- och sjukvårdsstyrelsen, Västra Götalandsregionen

Susanna Axelsson, generaldirektör Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)

Håkan Billig, ordförande i Kommittén för kliniska studier, Vetenskapsrådet

Seminariet kommer att inledas av Vetenskapsrådets generaldirektör Sven Stafström. Helena Bornholm är moderator.