sv
Ordförklaringar:

Vad händer i projektet: Stödinsatser för kliniska studier på medicinteknik

Samtidigt som nya EU-förordningar för medicinteknik träder i kraft har utvecklingssatsningen Stödinsatser för kliniska studier på medicinteknik avslutat sin behovsanalys. Karin Skoglund är projektledare på Forum Sydost och i intervjun nedan kan du läsa mer om projektet och vad som händer härnäst.

karin skoglund projektledare

Varför har vi ett projekt kring medicinteknik inom ramen för Kliniska Studier Sverige?

Kliniska studier med medicintekniska produkter stöter ofta på helt andra svårigheter och hinder i sitt genomförande jämfört med andra typer av kliniska studier. Inom ramen för vår nationella infrastruktur för kliniska studier, Kliniska Studier Sverige, bör vi därför undersöka på vilket sätt vi specifikt kan stötta kliniska studier på medicinteknik. Vårt utvecklingsprojekt har syftat till just detta – att undersöka hur behoven ser ut ur akademins, företagens och sjukvårdens perspektiv och med dessa som utgångspunkt se hur vi kan bidra till att fler studier med medicintekniska produkter kan genomföras i Sverige.

Vad har hänt sedan projektet startade?

Jag tror att vi har lyckats med att få en relativt bra bild av hur behoven ser ut, särskilt för akademiker och sjukvårdspersonal. Vi har genomfört intervjuer med 29 personer inom denna kategori runt om i landet, och dessutom tagit del av en stor mängd information om vilka utmaningar företag stöter på. Därefter har vi arbetat mycket med att analysera hur vi kan möta de behov vi ser. Det ser ut som att vi bland annat behöver utnyttja varandras kompetenser bättre inom noderna, utveckla vår gemensamma webbplats och att på lokal och regional nivå samordna oss med de innovationsstödjande verksamheter som finns på plats.

En annan positiv effekt av utvecklingssatsningen har varit att så många parter från olika håll har visat intresse för projektet och jag kan se flera möjligheter till samverkan framöver. Även vi som jobbar i noderna har i och med projektet blivit mycket mer väl bekanta med varandra både som personer och organisationer och det känns som att vi har goda förutsättningar för att driva eventuella fortsättningsprojekt tillsammans.

Vad händer i projektet den närmaste tiden?

Nu ska allt klokt som har sagts av olika parter under projektets gång sättas på pränt och presenteras för alla intressenter inklusive Kommittén för kliniska studier. Jag tror att vi gör klokt i att rusta oss väl i noderna för att på bästa sätt kunna stötta kliniska studier på medicinteknik. Den nya EU-förordningen innebär sannolikt att betydligt fler kliniska studier med medicintekniska produkter kommer att behöva göras framöver och här har våra stödfunktioner ett viktigt jobb att göra för att bidra till att så många studier som möjligt kan genomföras och förstås med hög kvalitet dessutom.

Läs mer om: