sv
Ordförklaringar:

Fel att ge företag direktåtkomst till patientuppgifter

2017-04-11

Datainspektionens granskning visar att en vårdgivare brutit mot patientdatalagen efter att ha gett ett externt företag direktåtkomst till patientuppgifter i syfte att söka fram lämpliga patienter för att delta i ett forskningsprojekt.

Källa: datainspektionen.se