sv
Ordförklaringar:

Välkommen till nya kliniskastudier.se

Kliniskastudier.se är ett stöd för forskare och andra som är intresserade av att genomföra en klinisk studie och för patienter som vill veta mer om att delta i en studie. Webbplatsen drivs av Vetenskapsrådet inom ramen för Kliniska Studier Sverige som är ett nationellt samarbete med Sveriges sex sjukvårdsregioner.

Kaj Stenlöf, enhetschef

Det övergripande uppdraget för Kliniska Studier Sverige är att stärka och utveckla förutsättningarna för kliniska studier. Sex regionala noder – en vid varje sjukvårdsregion – tillsammans med Enheten för kliniska studier vid Vetenskapsrådet, utgör grundstrukturen i samarbetet.

En efterlängtad webbplats
Den övergripande inriktningen av arbetet inom Kliniska Studier Sverige leds av Kommittén för kliniska studier, vid Vetenskapsrådet, som också beslutar om fördelning av de medel som finns tillgängliga. En samlad webbplats till stöd för arbetet med kliniska studier är efterfrågat av många aktörer och är en av de utvecklingssatsningar som kommittén beslutat att satsa på. Kaj Stenlöf, chef på Enheten för kliniska studier vid Vetenskapsrådet svarar på några frågor om webbplatsen.

Vad erbjuder webbplatsen för stöd och till vem?
Målsättningen med webbplatsen är att skapa en samlad informationskälla som underlättar för personer som arbetar med att genomföra kliniska studier och informerar om Sverige som forskningsland. I nuläget har vi främst information för forskare som vill lära sig mer om vad det innebär att arbeta med en klinisk studie och för personer som vill veta mer om vad det innebär att delta i en studie. Via webbplatsen kan även personer som arbetar med kliniska studier, från industri, akademi och sjukvård, få hjälp till kontakt med sin regionala nod för ytterligare stöd. Det finns sex regionala noder, utsedda av Sveriges sjukvårdsregioner, som bidrar till nationell samverkan inom kliniska studier.

Hur kommer webbplatsen utvecklas vidare?
‒ Vi kommer fortlöpande att ta fram mer information och fler funktioner som stödjer och utvecklar förutsättningarna att genomföra kliniska studier i Sverige. Många efterfrågar till exempel tillförlitlig statistik om kliniska studier- vilka studier som pågår och var i landet de genomförs. Detta och annan statistik arbetar vi med för att på sikt kunna presentera på webbplatsen. Vi arbetar också för att utveckla ett effektivt samordnat stöd för det arbete som företag, akademi eller enskilda prövare gör för att hitta klinik att genomföra en klinisk studie på.

Vad bygger utformningen av webbplatsen på?
Vi har en ganska god bild av behoven. Under vintern 2015-2016 genomförde vi en omfattande förstudie för att identifiera behov av en samlad webbplats om kliniska studier. Sextio intervjuer och tre workshops genomfördes med representanter från akademi, industri och hälso- och sjukvård. Kravinsamlingen resulterade i en effektkarta som använts för att skapa design, funktionalitet och innehåll till nya kliniskastudier.se.

Läs mer om: