sv
Ordförklaringar:

Årsrapport för 2016

Det har varit ett intensivt och givande år inom Kliniska Studier Sverige där vi har vidareutvecklat formerna för samarbetet mellan de sex regionala noderna och Vetenskapsrådet.

Vi har startat upp ett flertal utvecklingssatsningar som drivs av enheten eller av de regionala noderna i samverkan. Bland annat ett projekt för att utveckla tillgången till statistik och uppföljning av kliniska studier och ett projekt för att kartlägga kvalitetssystem och arbetsprocesser hos noderna. Vår webbplats www.kliniskastudier.se lanserades. Den är vår främsta kommunikationsyta och kommer löpande att utvecklas för att möta de behov som användarna har.

Ta del av hela årsrapporten