sv
Ordförklaringar:

Årsrapport för 2016

2017-03-03

Det har varit ett intensivt och givande år inom Kliniska Studier Sverige där vi har vidareutvecklat formerna för samarbetet mellan de sex regionala noderna och Vetenskapsrådet.

Vi har startat upp ett flertal utvecklingssatsningar som drivs av enheten eller av de regionala noderna i samverkan. Bland annat ett projekt för att utveckla tillgången till statistik och uppföljning av kliniska studier och ett projekt för att kartlägga kvalitetssystem och arbetsprocesser hos noderna. Vår webbplats www.kliniskastudier.se lanserades. Den är vår främsta kommunikationsyta och kommer löpande att utvecklas för att möta de behov som användarna har.

Ta del av hela årsrapportenPDF (pdf, 659.4 kB)

 

Kontakt

Enheten för kliniska studier

Östra Hamngatan 26

411 09 Göteborg

 

 Telefon (växel): 031-757 41 75

E-post: kliniskastudier@vr.se

Prenumerera

Vill du prenumerera på nyheter, goda exempel eller kalenderhändelser från kliniskastudier.se?

Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sjukvårdsregioner.