sv
Ordförklaringar:

Oredlighetsutredning föreslår ny myndighet

Oredlighetsutredningen överlämnade i onsdags (22 februari) sitt betänkande ”Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning” till ministern för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson.

Utredningen föreslår bland annat att en ny myndighet inrättas för att hantera misstänkta fall av oredlighet.
Ta del av betänkandet – SOU 2017:10 Länk till annan webbplats.

Vetenskapsrådets generaldirektör Sven Stafström välkomnar och kommenterar kort, på vr.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., betänkandet som Oredlighetsutredningen lämnat till ministern.

Källa: regeringen.se och vr.se