sv
Ordförklaringar:

Tre snabba frågor…

Till Håkan Billig, ordförande i Kommittén för kliniska studier.

Kommittén sammanträder regelbundet, 4-5 per år. Efter kommittémötet ber vi ordföranden svara på tre frågor som publiceras här.

Rörande kommittémötet den 6 december

 1. Vad hände vid dagens kommittémöte?
  Flera beslut togs angående utvecklingsprojekt och driftsbidrag. Kommittén antog även handlingsplan och budget för Kliniska Studier Sverige, verksamhetsår 2017.
 2. Vad är fokus fram tills nästa kommittémöte?
  Kommande studieresa till England. Kommittéledamöter tillsammans med nodföreståndare ska besöka Sveriges motsvarigheter till regionala noder för att få en inblick i och lära av deras verksamhet.
 3. Vad finns på agendan den närmsta tiden?
  Att få samarbetsavtalet mellan Vetenskapsrådet och hälso- och sjukvårdsregionerna på plats.

Rörande kommittémötet den 27 november

 1. Vad hände vid dagens kommittémöte?
  Det diskuterades bland annat utfall för 2016 samt planering och mål inför 2017. Vi hade också ett intressant besök av Lars Ny och Ulrika Logren från Gothia Forum. Lars beskrev nodarbetet på Gothia Forum och Ulrika presenterade projektet Samordning kring kvalitetssystem och arbetsprocesser. Ett projekt som redan har genererat resultat i form av viss förändring av rutiner i Region Norr.
 2. Vad är fokus fram tills nästa kommittémöte?
  Nu är det fullt fokus på verksamhetens strategi, verksamhetsplan och budget för 2017.
 3. Vad finns på agendan den närmsta tiden?
  Planering och genomförande av kommande studieresa till England. Kommittéledamöter och nodföreståndare ska besöka våra motsvarigheter till regionala noder och lära sig av deras verksamhet.
  Läs om studiebesöket som projektledare på Enheten för kliniska studier gjorde i England Länk till annan webbplats.

Rörande kommittémötet den 31 augusti

 1. Vad hände vid dagens kommittémöte?
  Det diskuterades juridiska förutsättningar för kliniska studier med två av Vetenskapsrådets jurister.
  Beslut togs om att stödja ett förslag om forskningspatientenkät från Gothia Forum.
 2. Vad är fokus fram tills nästa kommittémöte?
  Verksamhetsplanen för 2017 samt kommande studiebesök till England för att ta del av NIHR Clinical Research Network’s verksamhet.
 3. Vad finns på agendan den närmsta tiden?
  Kliniska Studier Sveriges konferens i Uppsala 6-7 september.