sv
Ordförklaringar:

Webbplatsen för kliniska studier får en rejäl uppdatering under första kvartalet 2017

Webbplatsen kliniskastudier.se långsiktiga syfte är att bli en samlad informationskälla som ökar intresset och underlättar genomförandet av kliniska studier i Sverige. Den nuvarande webbplatsen är temporär och kommer att uppdateras och utvecklas under 2017.

Projektledare Linda Karlsson

Fram till slutet av november har Jenny Skogsberg på Enheten för kliniska studier varit ansvarig projektledare för projektet Nationell webbplats för kliniska studier. I december tog Linda Karlsson över den övergripande projektledningen.

Linda, vad händer i webbprojektet?
– Just nu arbetar designers och webbutvecklare med att bygga de tekniska bitarna av webbplatsen, allt enligt framtaget och beslutat koncept, form och design. Samtidigt ser vi över de bilder och texter som webbplatsen ska innehålla. Både teknik och innehåll för webbplatsen följer en beslutat effektkarta som beskriver målgruppers behov av vad och var de söker efter information. Man kan säga att det tekniska arbetet innebär att vi just nu bygger ett hus med olika rum, där rummen ska innehålla text och bildmaterial för olika målgrupper och deras behov. Ju bättre vi bygger huset och skriver texterna, desto lättare blir det för besökaren att hitta rätt information.

Hur kommer besökarna på kliniskastudier.se att märka av utvecklingsarbetet framöver?
– Den största förändringen av webbplatsen kommer att synliggöras under första kvartalet 2017, då webbplatsen får ett nytt utseende och dessutom mer information. Bland annat kommer besökare av webbplatsen ha möjlighet att hitta information om hur en klinisk studie går till.

När är webbplatsen färdig?
– Efter en första uppdateringen under det första kvartalet 2017 kommer vi fortlöpande publicera mer informationsmaterial och fler tekniska funktioner. En webbplats behöver ständigt utvecklas och blir aldrig ”färdig”. Däremot kommer projektfasen av webbarbetet att övergå i löpande drift efter kvartal fyra 2017.

Läs mer om projektets bakgrund, syfte, mål och tidplan