sv
Ordförklaringar:

Intervju med Lars Ny

Lars Ny är nodföreståndare för Gothia Forum - därmed är han en del av det nätverk som Kliniska Studier arbetar med i Sverige. I intervjun nedan kan du läsa mer om hans engagemang.

Lars Ny

Vem är du?

Jag heter Lars Ny och är verksamhetschef och nodföreståndare på Gothia Forum. Jag har erfarenhet av arbete med klinisk forskning inom både sjukvård, akademi och industri. Närmast kommer jag från uppdraget som medicinskt ansvarig för den kliniska prövningsenheten på Onkologen vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Jag har en bakgrund som klinisk farmakolog och onkolog. Jag är docent och adjungerad lektor vid Sahlgrenska akademin och har under en period varit forskningsläkare på AstraZeneca.

Hur ser nodorganisationen ut
för Gothia Forum?

I vår nod ingår Västra Götaland och norra delen av Region Halland. Gothia Forum som tillhör Västra Götalandsregionen och är placerad vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg är knutpunkten i nodarbetet. Vårt regionala noduppdrag innebär att underlätta för akademin, sjukvården och industrin att genomföra kliniska studier med hög kvalitet i vår region. Vi verkar också för att antalet studier och patienter som deltar i studierna ökar. Gothia Forum består idag av sex enheter och har ungefär 70 anställda.

Varför är det här noduppdraget viktigt?

Etableringen av Kliniska Studier Sverige ger en plattform att arbeta nationellt. Vi får en tydligare ingång för de aktörer som är eller vill bli involverade i kliniska studier i Sverige. Enheten och nodsamverkan bidrar också till att stärka Sveriges roll internationellt. Samverkan ger oss en möjlighet att samordna regionala och nationella initiativ, som exempelvis förenkla processer för kunskaps- och kompetensutbyte. Genom registersamverkan får vi ett större patientunderlag till kliniska studier. Det här är exempelvis tydligt i onkologiska studier där studiepopulationerna kan vara rätt små. Om vi har ett nätverk som jobbar tillsammans med detta så blir vi mer konkurrenskraftiga internationellt.

Jag ser på sikt att alla noder erbjuder samma basutbud och utöver det kommer det finnas verksamheter som är unika för enskilda noder. Jag ser gärna att Gothia Forum profilerar sig med vår prövningsenhet för barn och ungdomar.

Vad är på gång i din region?

Gothia Forum leder det nationella nodprojektet Samverkan kring kvalitetssystem och arbetsprocesser. Uppdraget är att kartlägga nodorganisationernas kvalitetssystem och utifrån det analysera möjligheter till samverkan, synergier och följdprojekt. Enheten Primary care Trial Center (PTC) på Gothia Forum kommer i samarbete med ansvariga för den nationella patientenkäten hos Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) starta upp ett nodprojekt med syfte att skapa en nationell forskningspatientenkät. Enkäten ska bidra till att medvetandegöra fördelarna med att delta i kliniska studier, skapa statistiskt underlag till förbättringsarbetet på forskningskliniker samt möjliggöra att studier kan anpassas till forskningspatienternas behov.

Gothia Forum arbetar vi intensivt med att starta upp vårt nya prövningscenter för barn och ungdomar, Pediatric Clinical Research Center (PCRC) på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. Via PTC etablerar vi vår närvaro i Närhälsans forskningsmiljö. På enheten genomförs kliniska studier i nära samarbete med primärvården. Det ger läkemedelsindustrin och akademiska forskare möjlighet att få sina studier utförda med hög kvalité samt kompetensutveckling till vårdcentralernas personal.

Något som regionalt är väldigt viktigt i vår nod är samverkan med näringslivet i Västra Götaland och Halland. Det finns många lokala företag i vår region som är i en uppstartsfas och behöver hjälp med design och utförande av kliniska studier. Jag vill också se att vi är drivande i att bygga upp lokala och regionala nätverk för forskningssjuksköterskor.

För mer information om Gothia Forum och vår struktur samt vilket stöd vi kan erbjuda