sv
Ordförklaringar:

Intervju med Maria Englund

Maria Englund är verksamhetschef och nodföreståndare för Karolinska Trial Alliance - därmed är hon en del av det nätverk som Kliniska Studier arbetar med i Sverige. I intervjun nedan kan du läsa mer om hennes engagemang.

Vem är du?

Jag heter Maria Englund och jag är verksamhetschef och nodföreståndareKarolinska Trial Alliance (KTA). Jag har arbetat med kliniska studier inom både klinik och industrin i många år och har under 20 års tid arbetat med att bygga upp och driva verksamheter som underlättar för industri, akademi och vård att genomföra kliniska studier. Mitt motto är att man ska bygga infrastrukturer som underlättar för forskare att genomföra mer forskning.

Hur ser nodorganisationen ut för KTA?

Karolinska Trial Alliance är regional nod för Stockholm-Gotland och tillhör Karolinska Universitetssjukhuset. Som regional nod har vi i uppdrag att underlätta genomförandet av kliniska studier av hög kvalité i hela Stockholms sjukvårdsregion för akademi, industri och vård och vi ska även kunna erbjuda patienter möjlighet att delta i studier.

KTA arbetar med nodarbetet övergripande i verksamheten, men har även projektledare som huvudsakligen arbetar med det regionala och nationella uppdraget. KTA består av tre enheter, KTA Fas I och KTA Prim som erbjuder infrastruktur och genomför studier i Fas I-IV och KTA Support som tillhandahåller administrativt och regulatoriskt stöd. Vi är idag cirka 80 anställda.

Varför är detta uppdrag så viktigt?

Den regionala och nationella satsningen är viktig i syfte att utveckla och förbättra vården, idag och på lång sikt. Genom att rikta fokus på att underlätta och stödja processen i att ta fram läkemedel och medicinska innovationer som kan komma till nytta för patienterna, skapar vi tillsammans bättre förutsättningar för en hållbar framtid. En förutsättning för detta är ett starkt samarbete mellan vård, akademi och industri.
Kliniska Studier Sverige kan bidra till att stärka Sveriges roll internationellt och öka medvetenheten om vikten av detta arbete och området kliniska studier nationellt.

Vad är på gång i din region?

KTA kommer under hösten och även kommande vår att lägga stort fokus på planering av Nationell konferens om kliniska studier som äger rum i Stockholm i september 2017. Detta är något vi ser fram mot att arrangera och vi strävar efter att skapa ett intressant program som lockar många att vilja delta.

Generellt så fortsätter arbetet med att kommunicera och förankra KTAs regionala och nationella uppdrag i Stockholm-Gotland med aktörer i regionen. Vi bygger nätverk och skapar forum för dialog och bygger vidare med nya områden som ska stötta regionen. Exempel på detta är utökat juriststöd, stöd för cellterapistudier samt ett utökat utbildningsuppdrag i regionen. Vi leder även ett nationellt projekt, målet är att skapa en standardiserad avtalsprocess som syftar till att underlätta och förkorta avtalsprocessen vid kliniska studier.

Vi arbetar också i projekt med fokus på nya digitala lösningar för exempelvis patientrekrytering, olika guider och liknande. Meningen är att de också ska kunna användas nationellt.