sv
Ordförklaringar:

Intervju med Ulf Malmqvist

Ulf Malmqvist är verksamhetschef och nodföreståndare för Forum Söder - därmed är han en del av det nätverk som Kliniska Studier arbetar med i Sverige. I intervjun nedan kan du läsa mer om hans engagemang.

Vem är du?

Ulf Malmqvist, jag är verksamhetschef och nodföreståndare för Forum Söder. Jag har arbetat med klinisk forskning sedan 20 år tillbaka både inom hälso-och sjukvård, akademi och industri och är specialist inom klinisk farmakologi.

Hur ser nodorganisationen ut för Forum Söder?

Forum Söder stödjer Södra Sjukvårdsregionen som består av:

  • Region Skåne
  • Kronoberg
  • Blekinge
  • Södra Halland

Forum Söders nodorganisation består av en central stödorganisation som är lokaliserad på Skånes Universitetssjukhus i Lund, samt även lokala stödorganisationer i respektive region/ landsting.

På Forum Söders centrala organisation finns ett 30-tal medarbetare som huvudsakligen arbetar inom enheterna; Kliniska Prövningsstöd, Klinisk Prövningsenhet och Medicinsk statistik och epidemiologi.

Varför är detta uppdrag viktigt?

För att säkerställa att patienter på sikt får bästa möjliga vård. Det är dagens patienter, som genom att delta i kliniska studier, tar fram morgondagens mediciner och behandlingsmetoder. Det är också visat att verksamheter som deltar i kliniska studier får bättre vårdresultat generellt, oavsett om det gäller den egna disciplinen eller inte.

Förutom att forskning i vården driver utvecklingen framåt och på sikt ger bättre vård, så innebär det också bättre vård för patienten, här spelar Kliniska Studier Sverige en viktig roll. Dels genom att sätta fokus på och arbeta för att skapa de bästa förutsättningarna för en nationell och regional infrastruktur som främjar att vården kan delta i forskning, både ur akademins och industrins perspektiv. Men också genom att öka förutsättningarna att kliniska studier som bedrivs är av hög kvalité. Kliniska Studier Sverige skapar även en arena där Sverige kan vara en viktig aktör både nationellt och internationellt.

Vad är på gång i din region?

Att formalisera nätverket med de övriga regionala enheterna som ingår i Forum Söder. Ett flertal möten har redan genomförts och fler är planerade att genomföras under hösten.

Vår region håller även på att utveckla ett internationellt forsknings- och utvecklingscentrum för cell- och genterapi som är ett samarbete mellan Region Skåne, Lunds universitet och Medicon Village (ett kluster av life science företag). Inom Lunds universitet bedrivs världsledande forskning inom cell- och genterapi. Ett antal forskningsprojekt befinner sig i ett läge där forskningen behöver gå över i kliniska så kallade FAS I-studier, det vill säga första gången en ny substans eller behandling ges till en människa. I Skåne finns också ett flertal företag som utvecklar framtidens cell- och genterapi, men som behöver tillgång till kompetens och ändamålsenlig infrastruktur inom området. Därför satsar nu Region Skåne, Lunds universitet och Medicon Village gemensamt på att utveckla detta centrum för att kunna genomföra FAS I -studier. Forum Söder kommer vara involverade eftersom man kommer utgå från befintliga infrastrukturer för kliniska studier.

Det görs också en större satsning avseende ett samarbete mellan Klinisk Prövningsenhet, Forum Söder och onkologens verksamhet avseende genomförande av fas I-studier inom onkologi.

För mer information om Forum Söder och vår struktur samt vilket stöd vi kan erbjuda