sv
Ordförklaringar:

Kliniska Studier Sverige deltog på konferens om kliniska prövningar i Norden

Håkan Billig, ordförande i Kommittén för kliniska studier, talade om nationell samordning av kliniska studier på ”5th Conference on Clinical Trials in the Nordic Countries” som gick av stapeln den 16 juni 2016 i Stockholm.

Arrangemanget var mycket välbesökt med representanter från myndigheter, industri, akademi samt hälso- och sjukvård i Danmark, Sverige, Finland och Norge.

Temat för den första dagen på konferensen var den nya EU-förordningen 536/2014 och planer för dess implementering på både europeisk och nationell nivå. Bland talarna fanns representanter för European Medicines Agency, nationella läkemedelsmyndigheter och etiska kommittéer i flera nordiska länder, såväl som läkemedelsindustrin. Det blev tydligt att det finns stora skillnader mellan hur långt myndigheter och etiska kommittéer kommit i sina planer inför implementeringen av den nya förordningen, där Danmark utmärkte sig som det land som kommit längst. Intressanta debatter följde i talarnas spår.

Andra dagen diskuterades innehållet i det addendum till ICH GCP som nu förbereds och som ska vara finalt i november 2016. Även användningen av elektroniska system i kliniska studier idag samt inspektionsfynd diskuterades. Många intressanta initiativ för att förbättra förutsättningarna för kliniska studier presenterades. Konferensens ordförande Mia Bengtström, Pharma Industry Finland, tackade för sig och hälsade alla välkomna igen om två år då nästa konferens kommer att hållas.