sv
Ordförklaringar:

Kompetensnätverk på nationell nivå har nu startat upp

Juristernas nätverk var först ut när Enheten för kliniska studier startade upp initiativet för nätverksträffar inom olika kompetensområden.

Huvuduppgiften för Kliniska Studier Sverige är samordning och arbetet med att utveckla och etablera ett nationellt system för kliniska studier är i full gång. Genom att samordna landets regionala funktioner och se till att starta samverkan mellan dessa kan deras respektive kompetens komma hela landet till nytta.

Ett initiativ som Enheten för kliniska studier driver och som ska stödja samverkan är att skapa och utveckla olika kompetensnätverk. Dessa nätverk består av en grupp som inom sin profession, som möts och utbyter erfarenheter om möjligheter och utmaningar och påbörjar en dialog om hur vi kan etablera ett samarbete som kan stödja den fortsatta utvecklingen av ett nationellt system för kliniska studier.

Först ut att starta upp var nätverket om för juridiska frågor inom Kliniska Studier Sverige och intresset var stort. Jurister från alla sex regionala noderna, deltog tillsammans med jurister från Enheten för kliniska studier vid Vetenskapsrådet.