sv
Ordförklaringar:

Nu är vi invigda

Den 16 mars invigdes Kliniska studier Sverige. Stämningen var på topp när ett 90-tal personer från akademi, näringsliv och myndigheter minglade i de nya lokalerna i centrala Göteborg. Vetenskapsrådets generaldirektör Sven Stafström invigde och klippte band.

Den 16 mars invigdes Kliniska studier Sverige, en efterlängtad nationell satsning med fokus på att stärka förutsättningarna för kliniska studier i Sverige. En satsning där Vetenskapsrådet samarbetar med de sex sjukvårdsregionerna i Sverige.

Kaj Stenlöf, enhetschef och Håkan Billig, kommitténs ordförande, hälsade alla välkomna till Enheten för kliniska studiers lokaler och till invigningen. Båda uttryckte sin glädje över att arbetet nu börjar ta fart och betonade Kliniska studier Sveriges uppdrag att stödja och utveckla förutsättningarna för kliniska studier i Sverige, bl.a. genom att fördela de medel som Vetenskapsrådet har till sitt förfogande. Därefter lämnades ordet över till Vetenskapsrådets generaldirektör Sven Stafström för att förrätta invigningen.
– Idag är en spännande dag för Vetenskapsrådet då denna invigning innebär att vi har etablerat verksamhet utanför Stockholm. Vi ser stora möjligheter i den kunskap och de resurser som finns hos myndigheten och ute i de sex sjukvårdsregionerna. Det är avgörande för att lyckas med etableringen i Göteborg och för att Kliniska studier Sverige ska bli så framgångsrikt som vi alla önskar, sade Vetenskapsrådets generaldirektör Sven Stafström.


– Idag inviger vi inte bara systemet utan även våra nya lokaler med ett optimalt läge för att kunna bjuda in er alla till det samarbete som vi behöver för att tillsammans kunna utveckla förutsättningarna för kliniska studier i Sverige.
Sven Stafström berättade också om hur uppdraget kom till och kopplingen till utredningen ”Starka tillsammans”.


– Precis som namnet på utredningen talar om så måste arbetet med att utveckla och ansvara för samordning av kliniska studier ske i samverkan. Därför är det så viktigt att denna satsning guidas av en partsammansatt kommitté med representanter från akademi, sjukvård och industri och att Kliniska studier Sverige innebär att Vetenskapsrådet och de sex sjukvårdsregionerna har etablerat ett nationellt samarbete.
Sven avslutade sitt tal med att klippa de blågula banden.

Kliniska studier Sverige

Kliniska studier Sverige

Kaj Stenlöf, Håkan Billig och Sven Stafström

Kaj Stenlöf, Håkan Billig och Sven Stafström

Vetenskapsrådets generaldirektör, Sven Stafström klipper bandet

Vetenskapsrådets generaldirektör, Sven Stafström klipper bandet