sv
Ordförklaringar:

Nyheter

  • 2017-07-05

    Rapport från vårt seminarium i Almedalen

    Hur säkerställer vi att kliniska studier utgår från patienternas behov och villkor och är det en rättighet att som patient få delta i kliniska studier? Frågan diskuterade...
  • 2017-07-04

    Patienter vill delta i kliniska studier

    Det forskas för lite i den svenska hälso- och sjukvården - det var budskapet när Novo nordisk, Nationella diabetesteamet, Diabetesförbundets ungdomssektion och Riksförbun...