sv
Ordförklaringar:

Nationell konferens i Stockholm 2017

Dekorationsbild för Nationell konferens om kliniska studier
Dekorationsbild för Nationell konferens om kliniska studier

Den 7-8 september anordnades ”Nationell konferens om kliniska studier” i Stockholm med noden Karolinska Trial Alliance som årets regionala värd. Inför årets konferens var intresset extra stort, drygt 670 besökare med representanter från akademi, hälso-och sjukvård samt industri deltog. Temat på konferensen var ”Framtidens kliniska studier” med fokus på fem olika perspektiv, alla med utgångspunkt i framtiden. De två dagarna gav inblick i framtidens möjligheter och utmaningar genom inspirerande presentationer från talare som arbetar med kliniska studier och relaterade områden. På scenen presenterades framtidens kliniska forskningsteam, framtidens forskningspatient, framtidens forskningsmetoder, framtidens terapiområden och framtidens verktyg.

Maria Englund, nodföreståndare Karolinska Trial Alliance öppnade årets konferens och hälsade alla de 670 konferensdeltagarna hjärtligt välkomna. Hon uttryckte förhoppning om att konferensen skulle leda till nya samarbeten mellan akademi, hälso-och sjukvård och industri.

Därefter tog Håkan Billig, ordförande i kommittén för kliniska studier, över på scen och redogjorde kort för bakgrunden till Kliniska Studier Sverige samt nämnde exempel på olika utvecklingssatsningar som bedrivs inom ramen för samarbetet.

Han pekade även på de olika förutsättningar som i dagsläget finns för att bedriva kliniska studier i olika delar av landet men uttryckte sig hoppfull till möjligheten att öka antalet studier nationellt. Om studiedeltagandet sker jämnt per capita över hela landet finns potentialen att kunna dubblera antalet kliniska studier. Forskning är inte en kostnad utan en investering, det är ingen börda men en möjlighet, primärvården är nyckeln till framtidens kliniska studier.

En reflektion från Håkan var att forskningsbegreppet och begreppet klinisk forskning tolkas olika.

-Det får betydelse för frågor, resultat och diskussion. Otydligheten märks när jag pratar med patientorganisationer, företag med fler. Viktigt är att vi tänker på detta och tar bort otydligheten i det hela.

Att använda en och samma terminolog iär viktigt betonade Håkan.

-När samarbetet Kliniska Studier Sverige startades tog vi begreppet ”kliniska studier”, vilket inkluderar alla kunskapsinhämtande studier som bedrivs inom exempelvis hälso-och sjukvården och inte bara industri. Den infrastruktur vi bygger ska vara välkomnande och inkluderande, avslutade Håkan.

Vidare under dagen pratades det om att det saknas specialistutbildning för forskningssjuksköterskor att ingen vet hur många forskningssjuksköterskor det finns i Sverige. Den nya EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar presenterades och fördelar med studier av plattformsmodell och smart studiedesign med nya adaptiva metoder som innebär en möjlighet att öka effektiviteten och optimera studiedesignen beskrevs. Det europeiska IMI projektet PREFER presenterades och det talades även om vad som är viktigt att tänka på när man ska bestämma vilket hälsoutfall man vill mäta i sin kliniska studie för att mäta det som har betydelse för patienten. Dagen avslutades med en panel som diskuterade och reflekterade över den framtida forskningspatienten.

Även dag två bjöd på spännande och intressanta talare.

Inom framtidens terapiområden pratades det om en tydligare fokusering som en förutsättning för att kunna utveckla verkligt innovativa läkemedel och vikten av att utnyttja ny teknik i genomförandet av kliniska studier. Man ser även ett ökat samarbete med pre-kliniska forskare och visioner om att fokusera forskningen mot botande och framförallt preventiva insatser. Detta kan ses som en rörelse från sjukvård mot hälsovård.

Vidare under dagen gavs exempel på hur stora förändringar i klimatet påverkar både vår hälsa och förändrar sjukdomars utbredning. Det visades två helt nya typer av cancerbehandlingar med enorm potential och gavs exempel på företag som styrt om hela sin forskningsinriktning utifrån de nya upptäckterna. Avslutningsvis gavs en inblick i det nya forskningsområdet bioelektrisk medicin där nerver stimuleras elektroniskt och där det finns potential att generera helt nya typer av behandlingar.

Båda dagarna bjöd på en spännande blandning av presentationer, paneldiskussioner, frågor från publiken och inspel från moderator Heidi Avellan. Däremellan fanns det i pauserna möjligheter för deltagarna att nätverka och besöka utställare. Konferensen avslutades med att Maria Englund, nodföreståndare Karolinska Trial Alliance lämnade över stafettpinnen för nästa års konferens till Ulf Malmqvist, nodföreståndare för Forum Söder.

Välkomna till Malmö 26-27 september 2018!

Årets referat

Ladda ner referatPDF (pdf, 90.2 kB)

Årets program

Ladda ner programmetPDF (pdf, 47.4 kB)

Relaterat material - ta del av presentationsmaterial från konferensen

DAG 1

Perspektiv 1 - Framtidens kliniska forskningsteam
Marie Kalm: Stark klinisk forskning i framtiden - en vision eller illusion?
PDF
(pdf, 368.3 kB)

Anna Martling: Framtidens kliniska forskare - Utmaningar, möjligheter och incitamentPDF (pdf, 236.6 kB)

Heléne Sjöö och Jennie Karlsson: Framtidens forskningssjuksköterskaPDF (pdf, 1.2 MB)

Perspektiv 2 - Framtidens forskningsmetoder
Gunilla Andrew-Nielsen: Läkemedelsverket och medicinsk etik om 20 årPDF (pdf, 644.7 kB)

Henrik Grönberg: Framtidens cancerstudier kombinerar biomarkörer med en innovativ studiedesignPDF (pdf, 450.2 kB)

Ulrika Simonsson: Smarta studiedesigner med nya metoderPDF (pdf, 236.5 kB)

Kai Langel: Remote Research Methodologies - opportunities, considerations and resultsPDF (pdf, 2.7 MB)

Johan Askling: Framtidens kliniska forskning - är big data right data?PDF (pdf, 701.8 kB)

Perspektiv 3 - Framtidens forskningspatienter
Mats G Hansson: Att inkludera patientens preferenser i kliniska studier: The IMI-PREFER ProjectPDF (pdf, 506 kB)

Silke Mader: How do we get parents and parent representations involved in reseach? A Parent perspectivePDF (pdf, 1.3 MB)

Boubou Hallberg: Att mäta hälsoutfall med kliniska studier

Barbro Sjölander, Karl Rombo & Eskil Degsell: Ett samtal om patientinvolvering och synen på kliniska studier år 2030PDF (pdf, 334.4 kB)

DAG 2

Perspektiv 4: Framtidens terapiområden
Anders Persson & Anna Gran: Sponsorers syn på framtidens studierPDF (pdf, 490.3 kB)

Elisabet Lindgren: Klimat och Hälsa: Nya risker och behovPDF (pdf, 631.5 kB)

Karl-Johan Malmberg: Ny cellterapi mot cancer baserat på naturliga mördarcellerPDF (pdf, 8.8 MB)

Richard Rosenquist Brandell: Genomics Medicine Sweden: integrering av precisionsmedicin i svensk sjukvårdPDF (pdf, 638.4 kB)

Peder Olofsson: Bioelektronisk Medicin: Ny teknologi för att behandla inflammation

Perspektiv 5 - Framtidens verktyg
Jenny Åkerblom: Hologram - hjälp i biobanksarbetet?PDF (pdf, 1.3 MB)

Max Gordon: AI - ett av framtidens verktyg?PDF (pdf, 768.3 kB)

Jacob Hollenberg: Hur kan drönare, mobiltelefoner och hjärt-lungmaskin rädda liv vid hjärtstopp? Stora prospektiva randomiserade studier i utmanande klinisk miljöPDF (pdf, 2 MB)

E-verktyg i praktiken - exempel från 1177, vårdguiden och psykiatrin:
Lisa AdolphssonPDF (pdf, 519.5 kB)
Cecilia SvanborgPDF (pdf, 582.5 kB)
Christian RückPDF (pdf, 437.7 kB)

Petter Wolff: Apple reasearch kitPDF (pdf, 871.3 kB)

Om konferensen

Konferensen arrangeras inom ramen för den nationella satsningen Kliniska Studier Sverige. Rollen som värd alternerar mellan de olika noderna.

Nationell konferens om kliniska studier är en konferens för dig som arbetar inom akademi, industri och hälso- och sjukvård. Tillsammans skapar vi en mötesplats för kunskapsutbyte och nätverkande.

Tidigare konferenser

Årets tema och perspektiv

Årets tema var ”Framtidens kliniska studier” och hade representanter från akademi, hälso- och sjukvård samt industri för att presentera och diskutera temat med utgångspunkt i olika perspektiv:

  • Framtidens kliniska forskningsteam
  • Framtidens forskningsmetoder
  • Framtidens forskningspatienter
  • Framtidens terapiområden
  • Framtidens verktyg

Kontakt

Enheten för kliniska studier

Östra Hamngatan 26

411 09 Göteborg

 

 Telefon (växel): 031-757 41 75

E-post: kliniskastudier@vr.se

Prenumerera

Vill du prenumerera på nyheter, goda exempel eller kalenderhändelser från kliniskastudier.se?

Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sjukvårdsregioner.