Ordförklaringar:

Nationell konferens om kliniska studier

Den 7-8 september 2017 går Nationell konferens om kliniska studier av stapeln för tredje gången. Möt inspirerande talare och nätverka med konferensdeltagare från akademi, hälso- och sjukvård och industri.

Årets tema är ”Framtidens kliniska studier” och representanter från akademi, hälso- och sjukvård samt industri kommer att presentera och diskutera temat med utgångspunkt i olika perspektiv:

 • Framtidens kliniska forskningsteam
 • Framtidens forskningspatient
 • Framtidens forskningsmetoder
 • Framtidens terapiområden
 • Framtidens verktyg

Vi hoppas kunna ge dig en inblick i framtidens möjligheter och utmaningar genom inspirerande presentationer från talare som arbetar med kliniska studier och relaterade områden.

Moderator: Heidi Avellan

Preliminärt program

Torsdag den 7 september

8-9

Registrering och kaffe

9.00

Välkomna till årets konferens: Framtidens kliniska studier

 • Maria Englund, Verksamhetschef Karolinska Trial Alliance och nodföreståndare region Stockholm/Gotland
 • Jan Andersson, Direktör Stockholms läns landsting: forskning och innovation
 • Håkan Billig, Ordförande Kommittén för kliniska studier, Vetenskapsrådet

10.00

Kaffe och nätverkande/utställning

10.30

Perspektiv 1 - Framtidens kliniska forskningsteam

 • Stark klinisk forskning i framtiden - en vision eller illusion?
  Marie Kalm, Gruppledare och forskare vid Sahlgrenska Akademin
 • Framtidens kliniska forskare - Utmaningar, möjligheter och incitament.
  Anna Martling, Professor i kirurgi, Karolinska Institutet. Överläkare och kolorektalkirurg på Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Framtidens forskningssjuksköterska
  Forskningssjuksköterskenätverket Stockholm-Gotland
 • Gemensam avslutande diskussion

12-13

Lunch och nätverkande/utställning

13

Perspektiv 2 - Framtidens forskningsmetoder

 • Läkemedlesverket och medicinisk etik om 20 år
  Gunilla Andrew-Nielsen, Enhetschef kliniska prövningar, Läkemedelsverket
  Eva Lindeblad, rättschef vid Polisen, Ordförande för nämndledningen vid etikprövningsnämnden, Stockholm
 • Framtidens cancerstudier kombinerar biomarkörer med en innovativ studiedesign
  Henrik Grönberg, Professor, Karolinska Institutet. Överläkare, Sektionschef onkologi, Capio St: Görans Sjukhus, Stockholm
 • Smarta studiedesigner med nya metoder
  Ulrika Simonsson, Professor i farmakokinetik, Uppsala Universitet. Delägare och rådgivare, Pharmetheus.
 • Remote Research Methodologies - opportunities, considerations and results
  Kai Langel, Co-Founder and Director, Patient and Technology Solutions
 • Framtidens kliniska forskning - är big data right data?
  Johan Askling, Professor, Karolinska Institutet. Överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset.
 • Gemensam avslutande diskussion

14.40

Kaffe och nätverkande

15.15

Perspektiv 3 - Framtidens forskningspatienter

 • How do we get parents and parent representations involved in reseach? A Parent perspective
  Silke Mader, Co-FOunder and Chairwoman of European Foundation for the Care of Newborn Infants.
 • Att inkludera patientens preferenser i kliniska studier: The IMI-PREFER Project
  Mats G Hansson, Professor i biomedicinsk etik, Uppsala Universitet.
 • Att mäta hälsoutfall med kliniska studier
  Boubou Hallberg, Patientområdeschef, Överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset: patientområde Sjuka nyfödda barn.
 • Ett samtal om patientinvolvering och synen på kliniska studier år 2030
  Barbro Sjölander, Ordförande nätverket mot gynekologisk cancer.
  Karl Rombo, Ordförande i prematurförbundet.
  Eskil Degsell, Ordförande i hjärntumörföreningen.
  Sara Riggare, patient med Parkinsons sjukdom och doktorand i hälsoinformatik på Karolinska Institutet.

17.00

Avslutning

19.00

Middag

Fredag den 8 september

8.30

Inledning på andra dagen

 • Kliniska Studier Sverige: nu, då och i framtiden
  Noder, Enheten för kliniska studier och Kommittén för kliniska studier
  .
 • National Institute for Health Research using networks to improve delivery in the English National Health Service
  Jonathan Sheffield, Chief Executive Dr, NIHR Clinical Research Network (CRN).

9.45

Kaffe och nätverkande/utställning

10.15

Perspektiv 4: Framtidens terapiområden

 • Sponsorers syn på framtidens studier
  Anders Persson, Senior Director, Head of Clinical Operation Enablement, Astra Zeneca.
  Anna Gran, New Ventures Lead, Nordics, Johnson & Johnson Innovation.
 • Klimat och Hälsa: Nya risker och behov
  Elisabeth Lindgren, Docent, Legitimerad läkare, Stockholm Resilience Centre, Stockholms Universitet.
 • Ny cellterapi mot cancer baserat på naturliga mördarceller
  Karl-Johan Malmberg, Professor vid Universitetet i Olso, Gästprofessor vid Karolinska Institutet.
 • Bioelektonisk Medicin: Ny teknologi för att behandla inflammation
  Peder Olofsson, Senior forskare, Karolinska Institutet, Associate Investigator, The Feinstein Institute for Medical Research, New York.
 • Genomics Medicine Sweden: integrering av precisionsmedicin i svensk sjukvård
  Richard Rosenquist Brandell, Professor i klinisk genetik vid Karolinska Institutet, Stockholm

12-13

Lunch och nätverkande

13.00

Perspektiv 5 - Framtidens verktyg

 • Hologram - hjälp i biobanksarbetet?
  Jenny Åkerblom, avdelningschef, Biobanken norr, Västerbottens läns landsting.
 • AI - ett av framtidens verktyg?
  Max Gordon, Biträdande överläkare, Ortopedkliniken, Danderyds Sjukhus AB.
 • Hur kan drönare, mobiltelefoner och hjärt-lungmaskin rädda liv vid hjärtstopp? Stora prospektiva randomiserade studier i utmanande klinisk miljö
  Jacob Hollenberg, Bitr. Överläkare, Docent Södersjukhuset, Verksamhetschef Hjärtstoppscentrum Karolinska Institutet.
 • E-verktyg i praktiken - exempel från 1177, vårdguiden och psykiatrin
  Cecilia Svanborg, Överläkare, Medicine doktor, Legitimerad psykoterapeut, Medicinskt ledningsansvarig, Internetpsykiatri.se
  Christian Rück, Överläkare OCD programmet samt lektor vid Karolinska Institutet.
  Lisa Adolphsson, Projektledare Marknad & Kommunikation, Invånartjänster 1177 Vårdguiden.
 • Apple reasearch kit
  Casper Winsnes, Grundare av och VD för Chorus

14.45

Avslutning och överlämning

15.00

Konferensen avslutad

Ladda ner programmetPDF (pdf, 231.6 kB)

Anmäl dig här

Anmälan till konferensen finns via knappen nedan. Där finns också möjlighet att boka boende.

Deltagaravgifter

Deltagaravgiften inkluderar tillträde till konferensen, lunch och kaffe, samt tillgång till konferensmaterial via app. Moms tillkommer på avgiften.

Priser avser tidig anmälan (till och med 19 juni)

Akademi/Hälso- och sjukvård
En dag 1200kr
Två dagar 1900kr

Industri/Övrig
En dag 2100kr
Två dagar 3700kr

Priser avser sen anmälan (från och med 20 juni tills anmälan stänger den 7 augusti)

Akademi/Hälso- och sjukvård
En dag 1500kr
Två dagar 2400kr

Industri/Övrig
En dag 2400kr
Två dagar 4200kr

Från och med i år har vi valt att konferensinformationen (exempelvis program, talare och tider) tillgängliggörs i en app. Information om hur du går tillväga för att ladda ned appen skickas till dig efter anmälan.

Utställare

Är du intresserad av att medverka på Nationell konferens om kliniska studier som utställare eller bidragsgivare, vänligen kontakta Anna Lundström, Projektledare, anna.h.lundstrom@sll.se.

Kontakt och övrig information

Karolinska Trial Alliance (KTA) är 2017 års regionala värd och samarbetar med konferensarrangören Reachem AB som hanterar deltagaranmälan till konferensen.

Vid frågor gällande:

 • anmälan och anmälningssidan - vänligen kontakta konferensarrangören Reachem AB, info@reachem.se
 • konferensens innehåll och upplägg - vänligen kontakta Anna Lundström, Projektledare, anna.h.lundstrom@sll.se

Varmt välkommen till Stockholm i september!

Datum & plats

När: 7-8 september 2017


Var: Stockholm, Aula Medica
Adress: Nobels väg 6, 171 65 Solna 

Anmäl dig här

Anmälan till konferensen finns via knappen nedan. Där finns också möjlighet att boka boende.

Tidigare konferenser

Kontakt

Enheten för kliniska studier

Östra Hamngatan 26

411 09 Göteborg

 

Telefon (växel): 031-757 41 75

E-post: kliniskastudier@vr.se

Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sjukvårdsregioner.