sv
Ordförklaringar:

Gothia Forum

Gothia Forum är regional nod för västra sjukvårdsregionen där Västra Götalandsregionen och norra delen av Region Halland ingår.

Det regionala noduppdraget för Gothia Forum innebär att främja klinisk forskning och ansvara för regional samordning i västra sjukvårdsregionen.

Om Gothia Forumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utvecklingssatsningar på nationell nivå

De regionala noderna både driver och är delaktiga i gemensamma utvecklingssatsningar på nationell nivå.

Läs mer om de pågående nationella utvecklingssatsningarna.