sv
Ordförklaringar:

Forum Sydost

Forum Sydost är regional nod för sydöstra sjukvårdsregionen där Region Kalmar län, Region Jönköpings län och Region Östergötland ingår.

Forum Sydost har som uppdrag att stödja, stärka och underlätta genomförandet av kliniska studier i sydöstra sjukvårdsregionen. Noden arbetar också med utvecklingsfrågor som rör infrastrukturen för genomförandet av kliniska studier.

Om Forum Sydostlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utvecklingssatsningar på nationell nivå

De regionala noderna både driver och är delaktiga i gemensamma utvecklingssatsningar på nationell nivå.

Läs mer om de pågående nationella utvecklingssatsningarna.