sv
Ordförklaringar:

Forum Söder

Forum Söder är regional nod för Södra sjukvårdsregionen, där Region Skåne, Region Halland (södra delen), Region Kronoberg samt Region Blekinge ingår.

Forum Söders centrala stödorganisation är lokaliserad på Skånes Universitetssjukhus, Lund, Region Skåne. Lokala stödfunktioner finns vid FOU-enheterna inom respektive region.

Om Forum Söderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utvecklingssatsningar på nationell nivå

De regionala noderna både driver och är delaktiga i gemensamma utvecklingssatsningar på nationell nivå.

Läs mer om de pågående nationella utvecklingssatsningarna.